2004-2005
Postscriptum. Za Czerwonym Horyzontem
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Варшава; Государственный центр современного искусства, Москва